Sản xuất, phân phối, mỹ phẩm từ Hàn Quốc , OEM/ODM cho thị trường ASEAN – Mỹ phẩm Hàn Quốc Rucy's Vanity