Chính sách bảo hành ,bảo trì

Các sản phẩm trên web rucysvanityvn.com chỉ để giới thiệu sản phẩm, không nhằm mục đích bán hàng,